Andrea Jurkovičová
Andrea Jurkovičová

Duchovné hierarchie

Duchovné hierarchie
30. 04. 2022
Andrea články

Počas mojej Transformácie som si uvedomila, že čokoľvek urobím, akokoľvek cítim a myslím, mám za to plnú zodpovednosť voči sebe, môjmu okoliu a Vesmíru.

Uvedomila som si, že každá moja myšlienka, všetky emócie a všetky konania sú súčasťou jedného celku, jedného geniálneho organizmu, jedného Vesmíru, Vesmírnych zákonov, uvedomila som si, že som svetelnou súčasťou Božieho svetla a všeobjímajúcej Lásky.

Uvedomila som si, že nikdy nie som sama, nech som kdekoľvek a robím čokoľvek.

Lásku a božiu Múdrosť vidím a cítim všade. Každým nádychom vnímam ako mi Boh dáva čistú Lásku a každým výdychom mu ju s pokorou a vďačnosťou vraciam späť.

Lásku vnímam v každom východe a západe Slnka, v každom zašumení listov stromov, v každom daždi, oblaku, speve vtákov, reči zvierat, v zelenine, v ovocí, vo vode, zemi, ohni, vetre, v šume morských vĺn, v každom človeku, zvierati, rastline, kameni …

Boh je všade a vo všetkom, Ja som ním a On je Ja.

Nemám na mysli žiadneho boha v žiadnej cirkvi a náboženstve. Myslím tým prvotného Boha, Prapodstatu zrodenia, Zdroj.

Pamätám si, ako sme sa v škole učili, že človek je pánom tvorstva a vládne tejto planéte.

Matrix v školstve robí svoju robotu veľmi dobre. Rozhodla som sa vám napisať a ukázať hierarchiu stvorenia, hierarchiu bytostí, aby ste si tak ako ja uvedomili, kde v hierarchii stojí ČLOVEK.

Namiesto pýchy na človečie postavenie tu na zemi, si uvedomíte, že pod nami a hlavne nad nami ľuďmi, sú hierarchie oveľa vyspelejších bytostí. Človek je súčasťou Božej hierarchie a má veľkú úlohu. A ako jediná bytosť v tejto hierarchii MÁ SLOBODNÚ VÔĽU.

Úlohou človeka je vyvinúť sa k Tvoreniu Slovom a pretvoreniu planéty Zem na planétu Lásky.

Celá božia hierarchia v nás verí a trpezlivo čaká. Bytosti svetla nám pomáhajú, kým sa preberieme, rozsvietime, zmúdrieme a pomôžeme aj od nás nižším hierarchiám naplniť ich úlohu.

Keďže Vesmír je duálny, svoju dôležitú rolu v v tejto hre hrá aj Antisvet. Je tam a v konečnom dôsledku aj ON slúži Bohu.

Duchovná hierarchia:

BOH

SOPHIA

12 BYTOSTÍ ZNAMENÍ ZODIAKU

Otec

SERAFOVIAduchovia Lásky
CHERUBOVIAduchovia Harmónie
TRÓNYduchovia Vôle

Syn

PANSTVÁduchovia Múdrosti
SILYduchovia Pohybu
MOCNOSTIduchovia Formy

Duch svätý

ARCHEOVIAduchovia času
ARCHANJELIduchovia Národov
ANJELIochranný duchovia Ľudí

ČLOVEK

ZVIERACIA RÍŠA

RASTLINNÁ RÍŠA

MINERÁLNA RÍŠA

Všetky prostriedky na naše pretváranie samých seba máme k dispozícii.

Len otvorme oči a pozrime sa okolo seba!? Máme tu mnoho DAROV od týchto bytostí svetla, ale bohužiaľ aj keď sa na ne pozeráme, nevidíme ich!

O jednom z nich vám teraz napíšem moju skúsenosť.

Niekoľko rokov sa často pred meditáciou modlievam veľmi známu modlitbu „Otče náš „.

Nie som členka žiadnej cirkvi a nie som ani pokrstená ale keď som túto modlitbu prvý krát počula, moje srdce bolo veľmi rozžiarené a radostne na ňu reagovalo.

Nedalo sa to NEVIDIEŤ a NECÍTIŤ!

Naučila som sa ju naspamäť a začala som pozorovať jej účinok na mňa.

Vždy, keď som sa „Otče náš“ modlila, mala som pocit, že energie Boha a matky Zeme sa stretávajú a objímajú v mojom srdci, rozžiaria ho Láskou a ozdravujú všetky moje energetické telá.

Cítila som ako sa moje energie harmonizujú a pocit pokory a vďačnosti sa rozlieval v mojom srdci.

Vtedy som nechápala prečo sa to dialo ale dnes to viem. Získala som poznanie. Som šťastná, že moja túžba po poznaní sa znovu naplnila.

Cítim, že modlitba má ešte niekoľko úrovni a je priam zázračná. Je to dar ĽUDSTVU.  Je krásne pozorovať absolútnu múdrosť stvorenia vo všetkom.

Duchovné hierarchie

„Otče náš“ je modlitba, ktorá aktivuje naše energetické centrá – ČAKRY a naše DUCHOVNÉ ORGÁNY. Základných čakier vo fyzickom tele máme 7. Každá čakra má energetické napojenie na konkrétne telesné orgány, konkrétne emócie a konkrétne myšlienky.

Pozitívne a aj negatívne. Ak si zoberiete hocijakú základnú knihu o čakrách a meridiánoch v našom tele, dozviete sa, ktorý orgán je vyživovaný ktorou čakrou a nájdete aj priradenie emócii k jednotlivým fyzickým orgánom, k farbe, minerálom, rastlinám, zvieratám, planétam, znamenia zodiaku, hudobným tónom, archanjelom atď…

Dnes sa už viete k týmto informáciám dostať veľmi ľahko. Keď si to potom poskladáte, pochopíte, že všetko so všetkým súvisí a prečo vás občas niečo bolí…? Tak ako sú energeticky „zdravé“ naše čakry, tak je zdravé aj naše fyzické telo.

Pri preciťovaní jednotlivých slov a viet modlitby „Otče náš“, sa postupne aktivujú 7-6-5-4 čakry, potom 1-3-2 a späť 4-5-6-7.

Má to presne stanovený postup a zmysel. Každá čakra má vo fyzickom tele svoju „stopu“. Tými stopami a fyzickými prejavmi čakier sú ŽĽAZY.

1. čakragonády,
2. čakraLeydingove bunky,
3. čakranadobličky,
4.čakratýmus,
5. čakraštítna žľaza,
6. čakraepifýza,
7. čakrahypofýza.

Každá veta a každé slovo modlitby „Otče náš“ má niekoľko zmyslových úrovní.

Ja Vám len otváram dvere a dávam jednoduchý návod na ďalšiu vašu vnútornú prácu.

Je to cesta k pochopeniu, uzdraveniu, očisteniu svojich jemnohmotných tiel, cesta k aktivácii našich duchovných centier a tým aj aktivácia našich duchovných schopností – jasnozrivosti, jasnopočutia, jasnocítenia, jasnovedenia a k POZNANIU PRAVDY.

Modlitba „Otče náš“ a aktivácia jednotlivých energetických centier:

7. čakra
Otče náš, ktorý si na nebesiach,

6. čakra
Posvät sa meno tvoje,

5. čakra
Príď Kráľovstvo tvoje, buď Vôľa tvoja,

4. čakra
Ako v Nebi, tak aj na Zemi,

1. čakra
Chlieb náš každodenný daj nám dnes,

3. čakra
A Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame našim vinníkom,

2. čakra
A neuveď nás do pokušenia,

4. čakra
Ale zbav nás od zlého,

5. čakra
Lebo tvoje je Kráľovstvo,

6. čakra
I Moc,

7. čakra
I Sláva naveky. Amen.

Veľmi často začínam moje ranné meditácie práve touto modlitbou.

Rozdiel medzi modlitbou a meditáciou je jednoduchý

Modlitbou sa Bohu (Vesmíru, Stvoreniu, Zdroju) PRIHOVÁRAME a meditáciou Bohu NAČÚVAME. On sa k nám prihovára NEUSTÁLE!

Veľa sa píše o cieľoch, víziách, snoch, túžbach a o rôznych technikách ich naplnenia, organizujú sa semináre, prednášky, video kurzy.

Niekomu sa túžby naplnia ale väčšine nie.

Ak chcete aby vaša Túžba bola vyslišaná, je k tomu potrebné SPOLUPRACOVAŤ s duchovnými hierarchiami. Boh (Vesmír, Zdroj, Prasila), ON je tá SILA, čo všetko dáva do pohybu a postupne zhmotňuje vo fyzickej sfére.

Jemnohmotné sa prejavuje v hrubohmotnom a nikdy nie naopak. Jemnohmotný svet je svetom PRÍČIN a hrubohmotný svet je svetom NÁSLEDKOV. To je Vesmírny zákon!?

Ak po niečom naozaj túžite, túžite tak silno, že SA STÁVATE vašou túžbou – STE ŇOU, vystreľte ju SILOU VÁŠHO SVETLOM NAPLNENÉHO SRDCA a neoblomnou VIEROU tak vysoko, aby ju uchytili TRÓNY – bytosti VÔLE. Lebo, čo TRÓNY chcú, to sa postupne naplní.

Ak je to v súlade s Božím a vaším plánom.

Ticho stojí SFINGA
BÝK – LEV – OROL – VODNÁR
na rohoch BOŽIEHO TRÓNU
a v jej mlčaní je obsiahnuté všetko.

Ale potom.
čo TRÓNY chcú,
to SERAFÍNI cítia,
to CHERUBÍNI vedia,
to PANSTVÁ vyslovia,
to SILY uvedú do pohybu,
to MOCNOSTI sformujú,
to KNIEŽATÁ zošlú,
tomu ARCHANJELI prebojujú cestu,
a ANJELI prinesú ČLOVEKU,
aby to naplnil.

Moja Transformácia pokračuje veľmi intenzívne ďalej. Ďakujem, že som Vám mohla časť môjho Poznania odovzdať.

Pre mňa to znamená veľmi veľa. Už len to, že si to prečítate a maličký kúsoček Vám zapadne do vašej skladačky poznania, pre mňa znamená obrovský úspech!?

Som naplnená VIEROU, LÁSKOU, NÁDEJOU.

Plodná jeseň sa blíži. Po 29.9., po Michalovi ( deň archanjela Michaela), začína čas zberu duchovného ovocia. Prichádza čas zvnútornenia sa a príležitosť na najväčší posun cez naše Poznanie.

Veľmi sa na túto jeseň teším. A potom, ak všetky skúšky cez adventný čas zvládneme, dostaneme Vianočný DAR. Teraz sa ale kruh s 12-timi blogmi uzatvára.

O jeseni, Adventnom čase a Vianočnom mystériu ako duchovnej práci človeka na sebe, Vám určite napíšem. Vidíme sa čoskoro. Teším sa.

S Láskou Andrea

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.