Skip links

POHYBOVÁ MEDITÁCIA “OTČE NÁŠ”

33,00 

Súbor obsahuje natočenú nebeskú pohybovú meditáciu, text pôvodnej aramejskej modlitby Otče náš, link na pieseň a spev slovenskej devy Matiry, ktorá absolvovala kruh Márie Magdalény a 7 krátkych videí.

Popis produktu

Súbor obsahuje natočenú nebeskú pohybovú meditáciu, text pôvodnej aramejskej modlitby Otče náš, link na pieseň a spev slovenskej devy Matiry, ktorá absolvovala kruh Márie Magdalény a 7 krátkych videí:

  1. Úvodné video
  2. Mária Magdaléna
  3. Žena strážkyňa kvality vibrácií v priestore, mystérium a vedomie ženského lona
  4. Mystérium ženy, 3 posvätné plamene, popis nebeskej pohybovej meditácie
  5. Aramejčina a aramejský Otče náš
  6. ABWOON – popis nebeskej pohybovej meditácie
  7. Spirituálna prax 21 dní – zmena vibrácií energeticko-informačného poľa